INSCRICIÓN

Ábrese a inscrición para a 3ª quenda dos cursos de biblioteca de preparación para o TFG. Esta rolda de inscrición pecharase a semana anterior á celebración do seminario, e asignaranse as prazas en función da orde de anotación, se ben ten prioridade aquela xente que estea matriculada no TFG.

INFORMACIÓN:

Nome do curso: A Preparación do Traballo Fin de Grao. .3ª quenda

Lugar: Aula 0.1

Datas e horarios:
MAÑÁ:

  • Parte teórica 12 de febreiro, de 12:00 h – 13:30 h.
  • Parte práctica 25 de febreiro. de 12:00 h – 14:00 h.

TARDE:

  • Parte teórica 12 de febreiro, de 16:00 h – 17:30 h.
    Parte práctica 25 de febreiro. de 16:00 h – 18:00 h.

Impartido por: Bibliotecarios da Fac. de Economía e Empresa

Os horarios propostos poderían sufrir algunha modificación, por dispoñibilidades de aula ou volume de matrícula, pero procurarase que os cambios respecten a franxa horaria proposta neste formulario.