VIDA SAUDABLE E DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

A Facultade de Economía e Empresa ten o pracer de presentar a súa contribución ao V Outubro Saudable da UDC. Proponse unha programación diversa e enriquecedora, coa participación de numerosos colectivos e persoas, tanto pertencentes á UDC como a institucións e empresas. Todos os actos e actividades están abertos á participación de toda a comunidade universitaria e son de libre acceso, salvo aqueles onde, por cuestións operativas, solicítase unha inscrición previa. Desenvolveranse durante tres semanas, estando cada unha delas adicada a unha temática particular. Agradecemos a colaboración dos relatores e dos participantes. Pretendemos contribuir á promoción da vida saudable entre a comunidade universitaria, especialmente na nosa Facultade, tendo en conta os obxectivos dos Planos Estratéxicos da UDC e da Facultade e as competencias transversáis das titulacións da Facultade.

PROGRAMA:

– Parte I: Alimentación (7-11 outubro)

– Parte II: Deporte (14-18 outubro)

– Parte III: Alimentación (21-25 outubro)