***COMPLETO***

Información e programa provisional: www.estatistica.es/Rdatos/index.html

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Xa está aberto o prazo de inscrición para o seminario PAT de Análise de datos con R. O seu obxectivo é proporcionar a estudantes un nivel introdutorio na análise de datos con R.

Poderanse obter dous tipos de diplomas:

  • Asistencia: necesario existir a un minimo de 3 sesións e entregar 2 traballos.
  • Superación: necesario o anterior e ademais superar unha proba práctica que demostre as competencias adquiridas. Esta proba poderá facerse en diferentes datas ao remate dos seminarios.

A QUEN VAI DIRIXIDO?

  • Estudantes das nosas titulacións (ADE, Economía, Empresa e as dobres relacionadas), que teñan superadas as Estatísticas I e II.
  • No caso de estudantes de Economía é suficiente que teñan superada a Estatística I.

HORARIOS
Sesión 1: (Martes) 15 Outubro 2019; 18:30 a 20:30
Sesión 2: (Xoves) 17 Outubro 2019; 18:30 a 20:30
Sesión 3: (Luns) 28 Outubro 2019; 18:30 a 20:30
Sesión 4: (Martes) 29 Outubro 2019; 18:30 a 20:30
Sesión 5: (Xoves) 14 Novembro 2019; 18:30 a 20:30