Pequena guia entregada na xornada de acollida e que contén un plano marcado cos espazos que poden ser de interese para os recen chegados á nosa facultade.

Presentación na que se contan diferentes aspectos sobre o TFG (que é, cando podedes facelo, como se escolle o traballo e o director…) e sobre as prácticas en empresas.